Can Pep Julià, primer productor ecològic de Granollers

Original etiqueta pollastre_4La Granja Can Pep Julià de Palou és, des d’aquest mes de juny, la primera activitat agrària de Granollers amb certificat del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària
Ecolò
gica). La granja ja portava uns mesos produint en ecològic, però no ha estat fins ara que ha obtingut el certificat, després d’un any de conversió i de petits ajustaments a les instal·lacions.
“Fins ara, la valoració dels pollastres de Can Pep Julià per part dels consumidors ha estat molt bona, però esperem que amb aquest certificat podrem donar encara millor sortida al nostre producte”, afirma Lourdes Busquets, responsable del projecte.
Can Pep Julià és una antiga granja que, a l’any 2013, després d’uns anys inactiva, va reprendre l’activitat, aquest cop orientada a la producció de pollastres. La granja està adherida a la marca “Productes de Palou”, un segell de qualitat gestionat per l’Ajuntament de Granollers que diferencia els aliments produïts a Palou. Els pollastres que produeix es venen a botigues, restaurants i grups de consum organitzats, com la Magrana Vallesana o Cardedeu Autosuficient. Actualment és l’única granja de producció avícola ecològica de la comarca.

 

Convocatòria de subvencions a la Producció i Comercialització de Productes de Palou 2016

resized_Maqueta DisplayJa s’ha publicat la convocatòria de subvencions a la producció i comercialització de Productes de Palou 2016.

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada titular d’una activitat que produeixi o elabori producte agroalimentari, o bé que tingui previst iniciar-ne una.

És subvencionable qualsevol despesa del procés de producció o comercialització (material de reg, maquinària, màrqueting, arrendament, tràmits administratius, o altres). L’import de la subvenció no superarà el 50% del cost de l’actuació sol·licitada, amb un màxim de 5.000 € per beneficiari. La dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 13.000 €.

El termini per a sol·licitar l’ajut s’acaba el 31 d’octubre de 2016, i el termini per a executar i justificar les actuacions subvencionades s’acaba el 28 de febrer de 2018.

IVI_2

Enllaç a la convocatòria