Es publica un article sobre pagesia i ciutat a la revista del Centre d’Estudis de Granollers

Noves relacions entre la pagesia i la ciutat: Granollers i el seu entorn agrari

El Centre d’estudis de Granollers ha publicat aquesta ponència de la Neus Monlló, doctora en geografia i medi ambient, on fa una anàlisi molt interessant del paper de l’entorn agrari amb la ciutat i a l’inrevés.

Resum: Granollers és una ciutat envoltada d’uns espais agraris de gran vàlua que històricament han alimentat la seva població. La realitat d’avui dia, fruit d’una societat globalitzada i cada vegada més deslligada de la terra, mostra com l’activitat pagesa ha anat en declivi. Malgrat que aquesta és la tendència general en les darreres dècades, hom observa que en els últims anys floreixen indicadors que mostren una direcció oposada. Sorgeixen sincrònicament a diferents indrets del territori experiències que reivindiquen la tasca pagesa, els aliments amb identitat i les relacions de proximitat. És en aquest escenari de canvi de paradigma on neix la investigació en curs, que ha merescut la 18a borsa d’estudis Memorial Joan Camps i que té com a objectiu analitzar la situació actual de Granollers i el seu entorn, per visualitzar una estratègia de desenvolupament local que fomenti la pagesia i
l’alimentació saludable.